Hotline Liên Hệ Đăng Tin Quảng Cáo:

Có 1 tin

Tuyển Lao Động Phổ Thông Cơ Sở Bao Bì Giấy Phúc Thịnh

Tuyển Lao Động Phổ Thông Cơ Sở Bao Bì Giấy Phúc Thịnh

Tuyển Lao Động Phổ Thông Làm Bao Bì Nhựa

Giá: 7 Triệu

Liên hệ: 0938.887.276 18/06/2019